touredlife bæredygtigt tøj tourette tourette's syndrom tics
tourette touredlife bæredygtighed bæredygtig certificeret tøjproduktion

Hvad pokker er Tourette's Syndrom?Tourette's Syndrom er en kronisk neurobiologisk lidelse, der kommer af en ubalance i produktionen og distribueringen af hjernens signalstoffer. Det giver motoriske og/eller vokale tics, som blandt andet kan være ufrivillige bevægelser eller lyde.


Ca. 0,5-1% af befolkningen lider af Tourette's Syndrom, og der er 4-5 gange flere drenge end piger, der har diagnosen.

15-25% af alle børn oplever at have forbigående tics fordi hjernen er under konstruktion, og man skelner derfor mellem periodiske tics og egentlig tourette. Man kan sige, at der er optagelseskrav for at være med i klubben. Du skal nemlig have følgende:
- Flere motoriske tics
- Mindst én vokal tics
- Symptomerne skal være opstået inden 18 års alderen
- Symptomerne skal have stået på i mindst 1 år
- Der må ikke have været ticsfri perioder på mere end 3 måneder

Georges Albert Edouard Brutus Gilles de la Tourette (pænt fedt navn iøvrigt) var en fransk neurolog der første gang i 1885 beskrev Tourette's Syndrom. Det er naturligvis ham sygdommen er opkaldt efter. 

I medierne skildres tourette næsten altid som sygdommen der får folk til at råbe upassende ting på gaden, men tourette er meget meget mere end det. Populært sammenlignes tourette med et isbjerg; kun 10% er synlig på overfladen, resten må vi kæmpe med indeni.


TouREDlifes designs bærer alle hver sin kunstneriske fortolkning af et af de mange aspekter af Tourette's Syndrom.


https://www.psykisksaarbar.dk/tourettes-syndrom

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke-hos-boern/sygdomme/oevrige-sygdomme/tics-og-tourettes-syndrom/

https://www.tourette.dk/